CENNÍK (PLN)

OSOBNÉ MINIVAN, MIKROBUS, SUV MOTORKA
1 HODINA (a každá nasledujúca) 4 6 3
MESAČNÁ NOČNÁ PERMANENTKA (20:00-8:00) 250 300 100
MESAČNÁ DENNÁ PERMANENTKA (8:00-20:00) 350 450 150
MESAČNÁ CELODENNÁ PERMANENTKA 400 600 250
12 hod DEŇ (8:00-20:00) 35 50 30
12 hod NOC (20:00-8:00) 30 40 25
1 DEŇ (24 hod) 50 80 40
2 DNI (48 hod) 90 150 60
3 DNI (72 hod) 120 200 100