CENNÍK (PLN)

OSOBNÉ MINIVAN, MIKROBUS, SUV MOTORKA
1 HODINA (a každá nasledujúca) 6 10 6
MESAČNÁ NOČNÁ PERMANENTKA (20:00-8:00) xxx xxx xxx
MESAČNÁ DENNÁ PERMANENTKA (8:00-20:00) xxx xxx xxx
MESAČNÁ CELODENNÁ PERMANENTKA xxx xxx xxx
12 hod DEŇ (8:00-20:00) 40 60 40
12 hod NOC (20:00-8:00) 40 60 40
1 DEŇ (24 hod) 50 80 40
2 DNI (48 hod) 100 160 80
3 DNI (72 hod) 150 240 120